Upcoming Releases & Event: Mid-Chapter 4.3.0 & Tome V - Unleashed, and The Eternal Blight Event
20 & 21 October respectively; 21 October - 4 November 2020

Dwight Fairfield/VI

From Dead by Daylight Wiki
Jump to: navigation, search
Dwight Fairfield
AS DF charSelect portrait.png
Gender
Nam
Role
Lãnh đạo lo lắng
Nationality/
Ethnicity
Mỹ
Voice Actor
Ian Chuprun

Dwight Fairfield/VI là một trong 23 Survivors Survivors}} hiện đang xuất hiện trong Dead by Daylight Dead by Daylight}}.


Tổng quát[edit | edit source]

Dwight Fairfield/VI là một nhà lãnh đạo lo lắng, có thể xác định vị trí các đồng minh của mình và tăng hiệu quả của họ.

Perks cá nhân của anh ấy, Bond Bond}}, Prove Thyself Prove Thyself}}, và Leader Leader}}, cho phép anh ta đến gần survivors khác và cung cấp phần thưởng cho hành động của họ cũng như của chính anh ta.

Anh ta có kỹ năng tìm kiếm người khác và làm việc như một nhóm. Perks của anh ta giúp anh ta và những người khác bằng cách giữ họ lại với nhau và sống.

Difficulty rating: Dễ
(dựa vào việc dùng perks độc nhất của anh ta)


Cốt truyện[edit | edit source]

AS DF charPreview.png

Dwight đã táo tợn và nguệch ngoạc trong suốt thời trung học. Anh ấy luôn muốn trở thành một trong những đứa trẻ tuyệt vời, nhưng bằng cách nào đó không bao giờ có sức hút. Anh ấy đã thử gia nhập đội bóng đá nhưng bị cắt, đội bóng rổ thậm chí không thèm nhìn, và điểm số của anh ấy thấp hơn mức trung bình. Một ngày cuối tuần, trong một bài tập xây dựng đội ngũ từ công việc cuối cùng của mình, ông chủ của Dwight đã dẫn họ vào sâu trong rừng trước khi bạo phát công thức làm rượu moonshine của gia đình mình. Dwight nhớ uống ngụm đầu tiên trước khi thức dậy muộn vào sáng hôm sau một mình. Trong đêm, những người khác đã bỏ rơi anh. Một lần nữa, Dwight bị đem ra làm trờ cười của cộng đồng khi đã cố gắng vượt qua khỏi khu rừng. Đó là lần cuối cùng bất cứ ai từng nghe về Dwight Fairfield.

Dwight không phải là anh chàng điển hình mà bạn nghĩ đến khi ai đó nói "Người sống sót". Anh ta thiếu cái pizzazz nào đó và không có kính, anh ta ít nhiều bị mù. Nhưng khi mặt trời lặn và khu rừng trở nên sống động, Dwight bám lấy cuộc sống đua chuột của anh ta, đảm bảo rằng anh ta sẽ sống để nhìn thấy một ngày khác mặc dù có thứ gì đó không thể tưởng tượng được sau anh ta. Dwight sẽ không dừng lại. Anh ta sẽ sống sót dù thế nào đi chăng nữa. Như những người khác đã dành hàng giờ được nhìn thấy ở trường trung học. Anh ta đã dành hàng giờ để trở nên vô hình và tránh nguy hiểm. Và nó không thành vấn đề nếu nó là những nguy hiểm ở hành lang hoặc những nguy hiểm ở trong rừng. Sống sót là chìa khóa. Khi các nhân viên khác hoảng loạn khi sự khủng bố chiếm lấy họ, Dwight tận dụng trải nghiệm tuổi teen đáng lo ngại của mình. Thời thế giờ đã thay đổi và bây giờ những người khác cần tuân theo chỉ dẫn vững chắc của Dwight nếu họ muốn sống sót khi anh ta biết cách biến mất.

Dwight's Perks[edit | edit source]

Đây là những perks chỉ xuất hiện đầu tiên trong Dwight Bloodweb Bloodweb}}. Sau khi đạt được cấp 30, perks phiên bản học được có thể được tìm thấy:

 • Bond - Cấp 30
 • Prove Thyself - Cấp 35
 • Leader - Cấp 40

Sau khi học được, những survivors khác sẽ có thể tìm thấy perks của dwight trong Bloodwebs kể từ thời điểm học được.

Bond.gif
Bond

Unlocks potential in one's Aura-reading ability.

Allies' Auras Auras}} are revealed to you when they are within a range of 20/28/36 metres.

"We have to work as a team, I need you to survive so that I can survive!" — Dwight Fairfield

ProveThyself.gif
Prove Thyself

For each Survivor other than you, gain a stack-able 15 % Repair speed buff awarded to all repairing Survivors within a range of 4 metres up to a maximum of 45 %.

Gain 50/75/100 % more Bloodpoints for cooperative Actions.

Prove Thyself does not stack with other instances of itself.

"Show me what you can do!" — Dwight Fairfield

Leader.gif
Leader

You're able to organise a team to cooperate more efficiently.

Increases the other Survivors' Healing, Sabotage, Unhooking, Cleansing, Exit Gate Opening, and Chest Unlocking speeds by 15/20/25 % when they are within a range of 8 metres from you.

Survivors can only be affected by one Leader effect at a time.

This effect persists on other Survivors for 15 seconds after leaving Leader's range.

Các thành tựu[edit | edit source]

Mục chính: Achivements

Hiện tại chỉ có 1 thành tựu liên quan đến Dwight.

Icon Name Description
Adept Dwight}}
Adept Dwight Escape with Dwight Fairfield using only his Unique Perks: Bond Bond}}, Prove Thyself Prove Thyself}} & Leader Leader}}.

Tùy chỉnh[edit | edit source]

Người chơi có thể tùy chỉnh Nhân vật của mình bằng cách chọn một kiểu trang phục từ mỗi thể loại. Trang phục nhuộm máu có được sau khi Dwight đạt cấp 50 và prestiges.

Một số quần áo chỉ có thể được mặc nếu sở hữu DLC thích hợp.

Trang phục của Dwight bao gồm:

Mặc định[edit | edit source]

Icon Name Body Rarity Description Additional Notes
D Head01.png Dwight CategoryIcon head.png Common The everyday, clean shaven Dwight ready for a day at work. Base head design for Dwight Fairfield.
D Head02.png Dwightstache CategoryIcon head.png Common They say a mustache adds a certain gravitas to the persona.
D Head03.png See Me Now Cap CategoryIcon head.png Common The whole idea of this cap is for people to notice you. Base design of Dwight's alt common cosmetics featured in In-Game Store.
D Torso01.png Formal Friday Shirt CategoryIcon torso.png Common An everyday shirt for an everyday guy. Base torso design for Dwight Fairfield

Base design of Dwight's alt common cosmetics featured in In-Game Store.

D Torso02.png Manager's Vest CategoryIcon torso.png Common Each pin on the vest is a badge of customer satisfaction honor.
D Torso03.png First Job T-Shirt CategoryIcon torso.png Common Fully branded and ready for action.
D Legs01.png Everyday Office Slacks CategoryIcon legs.png Common Just another pair of slacks. Base leg design for Dwight Fairfield.

Base design of Dwight's alt common cosmetics featured in In-Game Store.

D Legs02.png Relaxed Jeans CategoryIcon legs.png Common Designed for comfort during a long day doing nothing much.
D Leg03.png Boot Cut Jeans CategoryIcon legs.png Common Everyday jeans for an everyday kind of guy.

Prestige[edit | edit source]

Icon Name Body Rarity Description Additional Notes
D Head01 P01.png Bloody Dwight CategoryIcon head.png Rare Those glasses are effective at keeping the blood out of his eyes. 3rd Prestige Reward
D Torso01 P01.png Bloody Formal Shirt CategoryIcon torso.png Rare White shirts soak up blood and grime the best. 1st Prestige Reward
D Legs01 P01.png Bloody Slacks CategoryIcon legs.png Rare The addition of blood makes these slacks far more dramatic. 2nd Prestige Reward

Đặc biệt[edit | edit source]

Icon Name Body Rarity Description Event
DF Head04 01.png Dwearder CategoryIcon head.png Common This style is OP. That's aldwight. 1 Year Anniversary
DF Head05.png Tow Truck Cap CategoryIcon head.png Uncommon The net cap with a somewhat generic tow truck logo often used by auto repair shops and scrap metal removal.

"I armoured up a truck to be zombie-proof. I figured out it was only 99 % zombie-proof. The other 1 % tore that truck to SHIT." — Ellis

Left Behind
DF Torso05.png Bullshifters Shirt CategoryIcon torso.png Uncommon A rare example of Bull shifters apparel in the wild. It bears the logo of the truck club from Savannah.

"That's bullshit." -Ellis

Left Behind
DF Legs05.png Mechanic's Coveralls CategoryIcon legs.png Uncommon Classic mechanic's coveralls. Perfect for messy jobs and messy dares. The top part has been folded down and wrapped around the waist.

"Folks call me Ellis. I run an auto shop with a couple of my buddies. We're also in a band. I play bass." -Ellis

Left Behind
DF Torso04 LunarNewYear.png Fire Rooster CategoryIcon torso.png Rare A shirt for luck and protection.

Wishing you good fortune and happiness in 2017! - The Dead by Daylight Team.

2017 Chinese New Year
DF Torso04 L4D.png Infected - Black CategoryIcon torso.png Rare Thumbs up on an awesome shirt design.

"It's them or us!" -Coach

Dead by Daylight Steam Group Members
DF Torso04 L4DInv.png Infected - Red CategoryIcon torso.png Rare Thumbs up on an awesome shirt design.

"Dude, those zombies are REAL. I knew them books were nonfiction." -Ellis

Left 4 Dead / Left 4 Dead 2 Owners
DF Head04.png Dweard CategoryIcon head.png Ultra Rare This style is OP. That's aldwight. Originally Dweard + Sharp Mustache Jake Code Giveaway

DLC[edit | edit source]

Icon Name Body Rarity Description DLC
DF Head01 01.png Black and Blue CategoryIcon head.png Common Poor Dwight! Beaten bloody by some crazed maniac carrying a chainsaw! PARAGRAPH II: LEATHERFACE™
DF Torso03 02.png Dwight Cubed CategoryIcon torso.png Uncommon Everyone wants to look like their favorite pop icon. The 80's Suitcase
DF Legs01 02.png Brown Slacks CategoryIcon legs.png Uncommon Comfy, uninspiring and so very Dwight. The 80's Suitcase
DF Torso03 03.png Surf Tones CategoryIcon torso.png Uncommon Trying to look cool and hip. The 80's Suitcase
DF Legs01 03.png Watermelon Pants CategoryIcon legs.png Uncommon The perfect way to raise eyebrows. The 80's Suitcase
DF Head06.png Preppy Flatcap CategoryIcon head.png Uncommon A beige cap fit for high class golf tournaments and deadly runs around The MacMillan Estate. Headcase
DF Head07.png Millennial Dwight CategoryIcon head.png Uncommon Snazzy haircut or extremely powerful upward winds? Who knows! Headcase
DF Torso04 OhTofu.png Be The Target CategoryIcon torso.png Uncommon A unique shirt for Dwight, created for OhTofu. Charity Case
DF Torso01 TianKami.png Kami-Flage CategoryIcon torso.png Uncommon A unique top for Dwight, created for TianKami. Charity Case
DF Torso03 Vince3ntVega.png MoFugga U Graduate CategoryIcon torso.png Uncommon A unique top for Dwight, created for Vinc3ntVega. Charity Case
D Torso02 CartoonZ.png Red Dude Jacket CategoryIcon torso.png Uncommon A unique top for Dwight, created for CaRtOoNz. Charity Case
DF Torso04 AdmBahroo.png The RooHappy Tee CategoryIcon torso.png Uncommon A unique shirt for Dwight, created for Admiral Bahroo. Charity Case

Độc quyền[edit | edit source]

Icon Name Body Rarity Description Event
DF Torso04 Twitch.png Twitchy Dwight CategoryIcon torso.png Uncommon Twitchy Dwight is twitching. Twitch Dev Code Giveaway
DF Torso01 LP01.png Legacy Dwight 1 CategoryIcon torso.png Very Rare The touch of the Entity leaves burning scars and blisters of light. Is it a gift or a curse? Legacy Prestige Reward
DF Legs01 LP01.png Legacy Dwight 2 CategoryIcon legs.png Very Rare The touch of the Entity leaves burning scars and blisters of light. Is it a gift or a curse? Legacy Prestige Reward
DF Head01 LP01.png Legacy Dwight 3 CategoryIcon head.png Very Rare The touch of the Entity leaves burning scars and blisters of light. Is it a gift or a curse? Legacy Prestige Reward
DF Torso04 BloodLetting.png Bloodletting CategoryIcon torso.png Ultra Rare Death is not an escape. Unlocked by purchasing from the official Dead by Daylight merch store before July 3rd, 2017
DF Torso04 KingKong.png King Kong CategoryIcon torso.png Ultra Rare This description is only available in foreign language Asian Streaming Service Promotional Item
DF Torso04 PandaTV.png PandaTV Tournament T-Shirt CategoryIcon torso.png Ultra Rare Awarded to all participants of the PandaTV tournament Unlocked on request when streaming on Panda TV.
DF Torso04 PandaTVChamp.png The Golden Shirt CategoryIcon torso.png Artefact Awarded to the winner of the PandaTV tournament only. Given to Champion of PandaTV Tournament

IconHelp archivesGeneral.pngArchives[edit | edit source]

Icon Name Body Rarity Description Outfit Collection Tome Tier
DF Head001 03.png Ruggedly Reflective CategoryIcon head.png Rare The 5 o'clock shadow night might have taken a solid month to grow but it's really paying off now. Fancy Freshman College Daze 1 44
DF Torso001 03.png Cashmere 101 CategoryIcon torso.png Rare Sometimes college life is hard. This combination makes it easy. Put on a button-up, drop an awesome sweater on top! Thanks mom. You're the best! Fancy Freshman College Daze 1 62
DF Legs001 03.png Anywhere Shorts CategoryIcon legs.png Rare Golf shorts? Beach shorts? College campus shorts? All of those above? Yes! The versatility is incredible! Get these shorts on right now! Fancy Freshman College Daze 1 54
DF Head012.png Hip Retro CategoryIcon head.png Rare Complimented by vinateg-style glasses, Dwight manages to pull off what few men can-the trillby Trendy Techie Escalation 3 12
DF Torso012.png Dashing Layers CategoryIcon torso.png Rare Layers, layers, layers! This outfit pushes dangerously close to the boundaries of fashion without stepping over in this three-layered masterpiece. Trendy Techie Escalation 3 7
DF Legs012.png Rolled Skinnies CategoryIcon legs.png Rare Dwight achieves business cool with rolled up jeans that show off his sleek new shoes. Trendy Techie Escalation 3 30
DF Torso002 03.png 8-Bit Pizza Hoodie CategoryIcon torso.png Uncommon Sometimes you need a break from life. If you can't get it from the weekend and a comfortable hoodie, where else can you find it? No Outfit No Collection 4 63
Completed Outfits
Icon Name Body Rarity Description Collection Tome Tiers
DF outfit 001 03.png Fancy Freshman CategoryIcon outfits.png Rare Campus life has never been so fun! Be the life of the party at every sorority event! Greek letters, represent! College Daze 1 44,54,62
DF outfit 012.png Trendy Techie CategoryIcon outfits.png Rare Stylish west-coast inspired fashion that holds its own in cafes, rooftop parties, and dot-com offices. Escalation 3 7,12,30

IconHelp store.pngCửa hàng trong game[edit | edit source]

CategoryIcon outfits.pngTrang phục[edit | edit source]
Expand to view content
Icon Name Rarity Description Contents Collection Price
Dwight outfit 018.png Dead-End Job Common The classic, nondescript work attire for a natural born leader. Basic Fitted Cap (Salmon)

Thoughtful Thursday Shirt (Gray)

Day One Office Slacks (Salmon)

Dwight Essentials
135
IconHelp auricCells.png
2700
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 013.png Dead-End Job Common The classic, nondescript work attire for a natural born leader. Basic Fitted Cap (Moss Green)

Thoughtful Thursday Shirt (Blue-Gray)

Day One Office Slacks (Moss Green)

Dwight Essentials
135
IconHelp auricCells.png
2700
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 014.png Dead-End Job Common The classic, nondescript work attire for a natural born leader. Basic Fitted Cap (Gray)

Thoughtful Thursday Shirt (Brown)

Day One Office Slacks (Dark Gray)

Dwight Essentials
135
IconHelp auricCells.png
2700
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 012.png Dead-End Job Common The classic, nondescript work attire for a natural born leader. Basic Fitted Cap (Light Gray)

Thoughtful Thursday Shirt (Moss Green)

Day One Office Slacks (Light Gray)

Dwight Essentials
135
IconHelp auricCells.png
2700
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 011.png Dead-End Job Common The classic, nondescript work attire for a natural born leader. Basic Fitted Cap (Turquoise)

Thoughtful Thursday Shirt (Red)

Day One Office Slacks (Blue)

Dwight Essentials
135
IconHelp auricCells.png
2700
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 005.png Smells Like Pizza Uncommon Strap in for exciting night of video games and corn chips! This comfortable and casual outfit will let you live the dream... for one night only!

Pizza dude's got thirty seconds!

Pizza Hat

Pizza Hoodie

Smells Like Camo

Weekend Loungin'
270
IconHelp auricCells.png
5400
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 004.png Hot Musk Uncommon Strap in for exciting night of video games and corn chips! This comfortable and casual outfit will let you live the dream... for one night only! Musky Beanie

Musky Hoodie

Musky Trackies

Weekend Loungin'
270
IconHelp auricCells.png
5400
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 006.png Where's Dwighty? Uncommon Strap in for exciting night of video games and corn chips! This comfortable and casual outfit will let you live the dream... for one night only!

Where could he be?

Dwighty Beanie

Dwighty Hoodie

Dwighty Trackies

Weekend Loungin'
135
IconHelp auricCells.png
Dwight outfit 007.png White Wine Rare Only the best will do for a night of stylish wining and dining. It's date night ladies! Light-Headed Librarian

Wine Tasting Vest

Grape-Crushers

Wine N Dine
675
IconHelp auricCells.png
13500
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 008.png Black Coffee Rare Only the best will do for a night of stylish wining and dining. It's date night ladies! Coffee Bean Sunnies

Espresso Vest

Matcha Cappuccinos

Wine N Dine
675
IconHelp auricCells.png
13500
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 009.png Pink Martini Rare Only the best will do for a night of stylish wining and dining. It's date night ladies!

Shaken, not stirred.

Hangover Sunnies

Cocktail Soiree Vest

Cherries on Top

Wine N Dine
810
IconHelp auricCells.png
16200
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 003.png Freestyle with Argyle Rare Campus life has never been so fun! Be the life of the party at every sorority event! Greek letters, represent! Freestyle Aviators

Versatile Argyle

Freestyle Shorts

College Daze
675
IconHelp auricCells.png
13500
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 002.png Campus Life Rare Campus life has never been so fun! Be the life of the party at every sorority event! Greek letters, represent! Campus Sunnies

Campus Stripes

Campus Shorts

College Daze
675
IconHelp auricCells.png
13500
IconHelp iridescentShards.png
Dwight outfit 001.png Prepped and Ready Rare Campus life has never been so fun! Be the life of the party at every sorority event! Greek letters, represent! Prepped for a Shave

Prepped for Success

Prepped Beach Shorts

College Daze
810
IconHelp auricCells.png
DF outfit 011.png Mr. Elf Very Rare Dwight was annoyed by his limited finances for the holidays, a time of credit card excess and overtime. Lonely and desperate to buy himself a present, he secured a part-time job at the mall. Elven Ears

Starry Sweater

Tight Tights

Winter Tales
1080
IconHelp auricCells.png
21600
IconHelp iridescentShards.png
DF outfit 009.png Chute Malfunction Very Rare This was supposed to be a fun experience. Now, with a failed chute, Dwight's stuck in the woods. What's that noise? Vented Goggles

Failure to Deploy

Distressed Denim

Team Building Day
1080
IconHelp auricCells.png
21600
IconHelp iridescentShards.png
DF outfit 010.png The Great Gas Jockey Very Rare For 3 magnificent months, Phil's Petrol had this MVP on their team providing the premium experience! Gas Topper

Phil's Petrol Uniform

Petrol Pants

Route 66
1080
IconHelp auricCells.png
Dwight outfit 008 01.png Pizza Delivery Boy Very Rare It's Friday night and Dwight's orders are piling up: get the pizza delivered on time or get fired. Cycling Cap & Helmet

Synthetic Jacket

Spandex Tights

Quick Bites
1080
IconHelp auricCells.png
Dwight outfit 010.png Snake Oil Merchant Very Rare Gather round, gather round! Come and see everything that has been missing from your life!

Do you suffer rheumatism? Lumbago? Acute, chronic, sciatic, neurologic, or inflammatory pain?

Slick Dealer Fedora

Swindler Travel Jacket

Slippery Charlatan Trousers

Fog Travelers
1080
IconHelp auricCells.png
Dwight outfit 019.png Vigo's Apprentice Event The clothes of a chemical factory worker who kept hazardous substances under lock and key. Blued Steel Spectacles

Blue-Gray Waistcoat

Dusty Nut Brown Trousers

Hallowed Blight
1080
IconHelp auricCells.png
CategoryIcon head.pngĐầu[edit | edit source]
Expand to view content
Icon Name Rarity Description Outfit Collection Price
DF Head01 CV08.png Basic Fitted Cap (Salmon) Common A basic, somewhat generic hat. Colorful, but plain. Keeps the sun off the head, but not very effective against The Fog. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Head01 CV03.png Basic Fitted Cap (Moss Green) Common A basic, somewhat generic hat. Colorful, but plain. Keeps the sun off the head, but not very effective against The Fog. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Head01 CV04.png Basic Fitted Cap (Gray) Common A basic, somewhat generic hat. Colorful, but plain. Keeps the sun off the head, but not very effective against The Fog. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Head01 CV02.png Basic Fitted Cap (Light Gray) Common A basic, somewhat generic hat. Colorful, but plain. Keeps the sun off the head, but not very effective against The Fog. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Head01 CV01.png Basic Fitted Cap (Turquoise) Common A basic, somewhat generic hat. Colorful, but plain. Keeps the sun off the head, but not very effective against The Fog. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Head002 01.png Pizza Hat Uncommon Whether preparing for a lazy day in front of the TV, or traveling to the nearest fast food outlet, the casual beanie is the obvious choice! Goodbye bed-hair; hello warm head!

Standard issue beanie, exclusively for PizzaWhat! employees.

Smells Like Pizza Weekend Loungin'
100
IconHelp auricCells.png
1800
IconHelp iridescentShards.png
DF Head002.png Muksy Beanie Uncommon Whether preparing for a lazy day in front of the TV, or traveling to the nearest fast food outlet, the casual beanie is the obvious choice! Goodbye bed-hair; hello warm head! Hot Musk Weekend Loungin'
100
IconHelp auricCells.png
1800
IconHelp iridescentShards.png
DF Head002 02.png Dwighty Beanie Uncommon Whether preparing for a lazy day in front of the TV, or traveling to the nearest fast food outlet, the casual beanie is the obvious choice! Goodbye bed-hair; hello warm head! Where's Dwighty? Weekend Loungin'
100
IconHelp auricCells.png
DF Head003.png Light Headed Librarian Rare A fresh new haircut and stylish new glasses! What could be better?

Contrary to popular belief, these glasses do not contain prescription lenses. They are purely about looking professional and chic. Hot diggity damn!

White Wine Wine N Dine
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Head003 01.png Coffee Bean Sunnies Rare A fresh new haircut and stylish new glasses! What could be better? Black Coffee Wine N Dine
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Head003 02.png Hangover Sunnies Rare A fresh new haircut and stylish new glasses! What could be better? Coffee Bean Wine N Dine
300
IconHelp auricCells.png
5400
IconHelp iridescentShards.png
DF Head001 02.png Freestyle Aviators Rare No need to be a Nervous Nelly when you have dark sunglasses to hide your tears! Never fear, our courageous leader is here! Freestyle with Argyle College Daze
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Head001 01.png Campus Sunnies Rare No need to be a Nervous Nelly when you have dark sunglasses to hide your tears! Never fear, our courageous leader is here! Campus Life College Daze
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Head001.png Prepped for a Shave Rare No need to be a Nervous Nelly when you have dark sunglasses to hide your tears! Never fear, our courageous leader is here!

This five o' clock shadow took a solid month to grow!

Prepped and Ready College Daze
300
IconHelp auricCells.png
DF Head011.png Elven Ears Very Rare Dwight hated every single minute of his new job and the irritating fake ears only amplified his frustration. Mr. Elf Winter Tales
400
IconHelp auricCells.png
7200
IconHelp iridescentShards.png
DF Head009.png Vented Goggles Very Rare For a clear view of the ground, as it rushes upward. Paired with wind-blown hair, which is never going to be manageable again. Chute Malfunction Team Building Day
400
IconHelp auricCells.png
7200
IconHelp iridescentShards.png
DF Head010.png Gas Topper Very Rare What Dwight once wore to his 9 to 5 is now a fashion statement with hipsters everywhere. The Great Gas Jockey Route 66
400
IconHelp auricCells.png
DF Head008.png Cycling Cap & Helmet Very Rare Helmet with a cycling cap underneath to keep his skull safe and his head warm. Pizza Delivery Boy Quick Bites
400
IconHelp auricCells.png
DF Head005.png Slick Dealer Fedora Very Rare Nothing says 'genuine article' like a fake leather hat and imitation sunglasses.

Whatdya say?

Snake Oil Merchant Fog Travelers
400
IconHelp auricCells.png
DF Head006.png Blue Steel Spectacles Event C-shaped bridge spectacles with a steel frame colored by heat treatment. Vigo's Apprentice Hallowed Blight
400
IconHelp auricCells.png
CategoryIcon torso.pngThân[edit | edit source]
Expand to view content
Icon Name Rarity Description Outfit Collection Price
DF Torso01 CV08.png Thoughtful Thursday Shirt (Gray) Common An everyday shirt for an everyday guy. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso01 CV03.png Thoughtful Thursday Shirt (Blue-Gray) Common An everyday shirt for an everyday guy. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso01 CV04.png Thoughtful Thursday Shirt (Brown) Common An everyday shirt for an everyday guy. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso01 CV02.png Thoughtful Thursday Shirt (Moss Green) Common An everyday shirt for an everyday guy. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso01 CV01.png Thoughtful Thursday Shirt (Red) Common An everyday shirt for an everyday guy. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso002 01.png Pizza Hoodie Uncommon Sometimes you need a break from life. If you can't get it from the weekend and a comfortable hoodie, where else can you find it?

Standard issue hoodie, exclusively for Pizzawhat! employees.

Smells Like Pizza Weekend Loungin'
100
IconHelp auricCells.png
1800
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso002.png Muksy Hoodie Uncommon Sometimes you need a break from life. If you can't get it from the weekend and a comfortable hoodie, where else can you find it? Hot Musk Weekend Loungin'
100
IconHelp auricCells.png
1800
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso002 02.png Dwighty Hoodie Uncommon Sometimes you need a break from life. If you can't get it from the weekend and a comfortable hoodie, where else can you find it? Where's Dwighty? Weekend Loungin'
100
IconHelp auricCells.png
DF Torso003.png Whine Tasting Vest Rare It's party time, right? With this vest, it is definitely time to party! Eat some canapés and pretend you know what is going on! Impress friends and co-workers alike! White Wine Wine N Dine
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso003 01.png Espresso Vest Rare It's party time, right? With this vest, it is definitely time to party! Eat some canapés and pretend you know what is going on! Impress friends and co-workers alike! Black Coffee Wine N Dine
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso003 02.png Cocktail Soiree Vest Rare It's party time, right? With this vest, it is definitely time to party! Eat some canapés and pretend you know what is going on! Impress friends and co-workers alike! Coffee Bean Wine N Dine
300
IconHelp auricCells.png
5400
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso007.png Snack Time Rare Is there anything better than slumping in front of the TV and stuffing your face with snacks? No Outfit Ugly Sweaters
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso001 02.png Versatile Argyle Rare Sometimes college life is hard. This combination makes it easy. Put on a button-up, drop an awesome sweater on top! Thanks mom. You're the best! Freestyle with Argyle College Daze
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso001 01.png Campus Sunnies Rare Sometimes college life is hard. This combination makes it easy. Put on a button-up, drop an awesome sweater on top! Thanks mom. You're the best! Campus Life College Daze
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso001.png Prepped for a Shave Rare Sometimes college life is hard. This combination makes it easy. Put on a button-up, drop an awesome sweater on top! Thanks mom. You're the best! Prepped and Ready College Daze
300
IconHelp auricCells.png
DF Torso011.png Starry Sweater Very Rare To him, the only good thing about this sparkling sweater was that it was highly flammable. He wished he could burn it with those ridiculous fake ears! Mr. Elf Winter Tales
400
IconHelp auricCells.png
7200
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso009.png Failure to Deploy Very Rare Who packed this chute? No-one else's failed, so it's starting to look like it was done on purpose. Chute Malfunction Team Building Day
400
IconHelp auricCells.png
7200
IconHelp iridescentShards.png
DF Torso010.png Phil's Petrol Uniform Very Rare This lucky grease-soaked uniform accompanied Dwight on countless gas-filled adventures. Now it can accompany him on his fleeing-for-his-life adventures. The Great Gas Jockey Route 66
400
IconHelp auricCells.png
DF Torso008.png Synthetic Jacket Very Rare Speed through rain and mud with a windbreaker that keeps the clothes dry and body warm. Pizza Delivery Boy Quick Bites
400
IconHelp auricCells.png
DF Torso005.png Swindler Travel Jacket Very Rare This jacket is equipped with plenty of hidden pockets. Some of these pockets are filled with amazing things.

What a lovely pocket-watch you have there!

Snake Oil Merchant Fog Travelers
400
IconHelp auricCells.png
DF Torso006.png Blue-Gray Waistcoat Event A phosphorous-lined work suit with a single breast waistcoat that hides an old pocket watch. Vigo's Apprentice Hallowed Blight
400
IconHelp auricCells.png
CategoryIcon legs.pngChân[edit | edit source]
Expand to view content
Icon Name Rarity Description Outfit Collection Price
DF Legs01 CV08.png Day One Office Slacks (Salmon) Common Just another pair of slacks. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs01 CV03.png Day One Office Slacks (Moss Green) Common Just another pair of slacks. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs01 CV07.png Day One Office Slacks (Dark Gray) Common Just another pair of slacks. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs01 CV02.png Day One Office Slacks (Light Gray) Common Just another pair of slacks. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs01 CV01.png Day One Office Slacks (Blue) Common Just another pair of slacks. Dead-End Job Dwight Essentials
50
IconHelp auricCells.png
900
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs002 01.png Smells Like Camo Uncommon Top of the line in terms of comfort. Loose fit tracksuit pants with lots of breathing room. Perfect for a stroll down to the corner store for supplies. Works just as well when creeping around the fog.

The perfect camouflage.

Smells Like Pizza Weekend Loungin'
100
IconHelp auricCells.png
1800
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs002.png Muksy Trackies Uncommon Top of the line in terms of comfort. Loose fit tracksuit pants with lots of breathing room. Perfect for a stroll down to the corner store for supplies. Works just as well when creeping around the fog. Hot Musk Weekend Loungin'
100
IconHelp auricCells.png
1800
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs002 02.png Dwighty Trackies Uncommon Top of the line in terms of comfort. Loose fit tracksuit pants with lots of breathing room. Perfect for a stroll down to the corner store for supplies. Works just as well when creeping around the fog.

The perfect camouflage for hiding in lockers!

Where's Dwighty? Weekend Loungin'
100
IconHelp auricCells.png
DF Legs003.png Grape-Crushers Rare Live life on the wild side with the latest urban fashion!

Sick!

White Wine Wine N Dine
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs003 01.png Matcha Cappuccinos Rare Live life on the wild side with the latest urban fashion!

Sick!

Black Coffee Wine N Dine
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs003 02.png Cherries on Top Rare Live life on the wild side with the latest urban fashion!

Sick!

Coffee Bean Wine N Dine
300
IconHelp auricCells.png
5400
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs001 02.png Freestyle Shorts Rare Golf shorts? Beach shorts? College campus shorts? All of those above? Yes! The versatility is incredible! Get these shorts on right now! Freestyle with Argyle College Daze
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs001 01.png Campus Shorts Rare Golf shorts? Beach shorts? College campus shorts? All of those above? Yes! The versatility is incredible! Get these shorts on right now! Campus Life College Daze
250
IconHelp auricCells.png
4500
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs001.png Prepped Beach Shorts Rare Golf shorts? Beach shorts? College campus shorts? All of those above? Yes! The versatility is incredible! Get these shorts on right now! Prepped and Ready College Daze
300
IconHelp auricCells.png
DF Legs011.png Tight Tights Very Rare Just when Dwight thought things couldn't get worse, he ripped his tights. He had to borrow this pair of weathered, second-hand tights for the rest of his contract. Mr. Elf Winter Tales
400
IconHelp auricCells.png
7200
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs009.png Distressed Denim Very Rare Naturally torn and dusty, these jeans are accidentally in style. Chute Malfunction Team Building Day
400
IconHelp auricCells.png
7200
IconHelp iridescentShards.png
DF Legs010.png Petrol Pants Very Rare The stench of spilled gasoline from the few times Dwight overfilled a gas tank still lingers in the fabric. How long until the stench of blood overpowers it? The Great Gas Jockey Route 66
400
IconHelp auricCells.png
DF Legs008.png Spandex Tights Very Rare Seamless, stretchy pants made of polyester materials that wick away moisture as Dwight cycles up cruel hills. Pizza Delivery Boy Quick Bites
400
IconHelp auricCells.png
DF Legs005.png Slippery Charlatan Trousers Very Rare These trousers have walked many long roads in search of many well-deserving customers.

Hey, hey! You over there! How would you like to see something amazing?

Snake Oil Merchant Fog Travelers
400
IconHelp auricCells.png
DF Legs006.png Dusty Nut Brown Trousers Event Loose-fitted trousers for carrying a heavy, rattling keyring. Vigo's Apprentice Hallowed Blight
400
IconHelp auricCells.png

DLC[edit | edit source]

Mục chính: Downloadable Content

Dwight hiện là một phần của 7 gói DLC:

DLC có sẵn[edit | edit source]

DLC ko có sẵn[edit | edit source]

 • Độc quyền YouTubers/Streamers (Admiral Bahroo & Độc quyền Twitch )
 • Red Shirt Pack (CẦN Left 4 Dead hoặc Left 4 Dead 2)
 • Bloodletting

Có thể bạn chưa biết[edit | edit source]

 • Dwight là 1 trong bốn survivors được giới thiệu lần đầu tiên trong Dead by Daylight Dead by Daylight}}.
 • Dwight là 1 trong 3 survivors đeo kính.
 • Có nhiều memes khác nhau trên internet đang lưu hành trong cộng đồng liên quan đến Dwight. Vì Dwight được rập khuôn là nhân vật "noob" hoặc "mặc định". Một định kiến khác là người chơi Dwight thường được tìm thấy bên trong tủ khóa, và không giúp đỡ những survivors khác, đó là (như các perks của anh ta gợi ý) vai trò chính của anh ta.
 • Công việc đầu tiên của Dwight là một người giao bánh pizza cho "PizzaWhat!"
 • Những người làm ra dead by daylight đang bán các vật phẩm bao gồm "Dwight Fairfield's First Job Shirt"
 • 1 meme được gọi là "The Cult of Dwight" trong đó bao gồm những người chơi Dwight theo sau killers và nhìn chằm chằm vào killers.

Bộ sưu tập[edit | edit source]

Để biết thêm hãy vào Dwight's Gallery


THE SURVIVORS IconHelpLoading survivor.png
BASE GAME CHAPTERS I-III
+ PARAGRAPH I
CHAPTERS IV-VII CHAPTERS VIII-XI PARAGRAPH III
+ CHAPTERS XIII-XIV
AS DF charSelect portrait.png Dwight Fairfield BS NK charSelect portrait.png Nea Karlsson IS FM charSelect portrait.png Feng Min GS KD charSelect portrait.png Kate Denson MS AW charSelect portrait.png Ash Williams
AS MT charSelect portrait.png Meg Thomas CS LS charSelect portrait.png Laurie Strode JK DK charSelect portrait.png David King HS AF charSelect portrait.png Adam Francis QS NW charSelect portrait.png Nancy Wheeler
AS CM charSelect portrait.png Claudette Morel DS AV charSelect portrait.png Ace Visconti ES QS charSelect portrait.png Quentin Smith KS JJ charSelect portrait.png Jeff Johansen QS SH charSelect portrait.png Steve Harrington
AS JP charSelect portrait.png Jake Park DS BO charSelect portrait.png Bill Overbeck FS DT charSelect portrait.png David Tapp MS JR charSelect portrait.png Jane Romero SS YK charSelect portrait.png Yui Kimura
CHAPTERS XV-XVII
US ZK charSelect portrait.png Zarina Kassir
WS charSelect portrait.png Cheryl Mason
YS FR charSelect portrait.png Felix Richter
THE KILLERS IconHelpLoading killer.png
BASE GAME CHAPTERS I-III CHAPTERS IV+V
+ PARAGRAPH I
CHAPTERS VI-VIII CHAPTERS IX-XI
AK TR charSelect portrait.png The Trapper Trapper}} - Evan MacMillan BK NU charSelect portrait.png The Nurse Nurse}} - Sally Smithson IK DO charSelect portrait.png The Doctor Doctor}} - Herman Carter EK NI charSelect portrait.png The Nightmare Nightmare}} - Freddy Krueger HK SP charSelect portrait.png The Spirit Spirit}} - Rin Yamaoka
AK WR charSelect portrait.png The Wraith Wraith}} - Philip Ojomo CK SH charSelect portrait.png The Shape Shape}} - Michael Myers JK HU charSelect portrait.png The Huntress Huntress}} - Anna FK PI charSelect portrait.png The Pig Pig}} - Amanda Young KK LE charSelect portrait.png The Legion Legion}} - Frank, Julie, Susie, Joey
AK HI charSelect portrait.png The Hillbilly Hillbilly}} - Max Thompson Jr. DK HA charSelect portrait.png The Hag Hag}} - Lisa Sherwood JK CA charSelect portrait.png The Cannibal Cannibal}} - Bubba Sawyer GK CL charSelect portrait.png The Clown Clown}} - Jeffrey Hawk MK PL charSelect portrait.png The Plague Plague}} - Adiris
CHAPTERS XII-XIV CHAPTERS XV-XVII
OK GH charSelect portrait.png The Ghost Face Ghost Face}} - Danny Johnson UK DE charSelect portrait.png The Deathslinger Deathslinger}} - Caleb Quinn
QK DE charSelect portrait.png The Demogorgon Demogorgon}} - Demogorgon WK charSelect portrait.png The Executioner Executioner}} - Pyramid Head
SK ON charSelect portrait.png The Oni Oni}} - Kazan Yamaoka YK BL charSelect portrait.png The Blight Blight}} - Talbot Grimes
LORE CHARACTERS
Benedict Baker The Entity Entity}} The Observer Observer}} Vigo and many more...
UNUSED CHARACTERS
The Smasher The Teacher